Aktieägare

Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 31 mars 2017.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
SEB Venture Capital 14 657 241 23,4% 23,4%
Stiftelsen Industrifonden 12 900 272 20,6% 20,6%
NeoMed/N5 6 907 913 11,1% 11,1%
Staffan Rasjö 3 124 718 5,0% 5,0%
SEB Stiftelsen 1 785 714 2,9% 2,9%
Avanza Pension 1 620 188 2,6% 2,6%
Danske Bank International 1 083 512 1,7% 1,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 026 241 1,6% 1,6%
Rune Pettersson 980 081 1,6% 1,6%
Ponderus Securities 898 117 1,4% 1,4%
Övriga 17 544 436 28,1% 28,1%
Total 62 528 433
100,0% 100,0%