Aktieägare

Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 30 december 2016.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
SEB Venture Capital 14 657 241 23,5% 23,5%
Stiftelsen Industrifonden 12 900 272 20,7% 20,7%
NeoMed/N5 6 907 913 11,1% 11,1%
Staffan Rasjö 3 124 718 5,0% 5,0%
SEB Stiftelsen 1 785 714 2,9% 2,9%
Avanza Pension 1 700 707 2,7% 2,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 122 371 1,8% 1,8%
Danske Bank International 1 083 512 1,7% 1,7%
Rune Pettersson 980 081 1,6% 1,6%
Ponderus Securities 868 705 1,3% 1,3%
Övriga 17 367 659 27,7% 27,7%
Total 62 498 893
100,0% 100,0%