Ledningen

Peter-Zerhouni-InDex-Pharmaceuticals

Peter Zerhouni

Verkställande direktör (VD)

Född: 1972.

Befattning: Zerhouni är VD för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016 och för InDex Pharmaceuticals AB samt InDex Diagnostics AB sedan 2015.

Aktuella uppdrag: Zerhouni är revisor i Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomiska förening.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Zerhouni var VD för Diamyd Medical koncernen och Diamyd Medical AB fram till 2015, Mertiva AB och Mertiva Diagnostics AB fram till 2013 samt styrelseledamot i Cellaviva AB fram till 2015.

Annan relevant erfarenhet: Zerhouni har stor erfarenhet av att utveckla mindre läkemedelsutvecklingsbolag ur såväl ett vetenskapligt som affärsmässigt perspektiv. Han kom till InDex från det noterade bolaget Diamyd Medical AB där han hade varit VD sedan 2011 och där han även hade varit chef för affärsutvecklingen. Han var en drivande kraft bakom genomförandet av ett av de största licensavtalen någonsin inom svensk bioteknologi 2010. Han har tidigare innehaft flera olika positioner vid ING Bank i Bryssel och Amsterdam. Han har biologi- och civilekonomexamina från Lunds universitet (en del av kursarbetet avslutades vid University of California vid Berkely).

Innehav i InDex: Direkt ägande av 28 809 aktier och 450 000 teckningsoptioner 2015-2017 och 800 000 teckningsoptioner 2016-2019.
Per-Olof-Gunnesson-InDex-Pharmaceuticals

Per-Olof Gunnesson

Chief Financial Officer (CFO)

Född: 1945.

Befattning: Gunnesson är CFO i InDex sedan 2003.

Aktuella uppdrag: Gunnesson är styrelseordförande i Kampavata AB.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Gunnesson var styrelseledamot i Immunicum AB (där han också var CFO fram till 2015), Umecrine AB fram till 2015 och Helicure AB fram till 2013.

Annan relevant erfarenhet: Gunnesson har mer än 40 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och hälsovårdssektorn, inklusive 27 år inom Astrakoncernen där han arbetade i flera ledande befattningar. Han har bred erfarenhet från såväl forskningsbolag som från försäljnings- och marknadsbolag. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 10 155 aktier och 108 602 teckningsoptioner 2014-2017 och 175 000 teckningsoptioner 2016-2019.
Thomas-Knittel-InDex-Pharmaceuticals

Dr. Thomas Knittel

Chief Medical Officer (CMO)

Född: 1962.

Befattning: Knittel är CMO i InDex sedan januari 2012.

Aktuella uppdrag: Ej tillämpligt.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Knittel var VD i Gastrogenics UG fram till 2015, konsult åt Medoderm GmbH fram till 2013, general manager i Harlan Laboratories Ltd. fram till 2011 samt enhetschef i Novo Nordisk Pharma GmbH fram till 2010.

Annan relevant erfarenhet: Knittel har mer än 15 års klinisk erfarenhet inom medicinsk gastroenterologi samt 13 års erfarenhet av medical affairs och marknadsföring. Innan han kom till InDex var han affärsenhetschef samt försäljnings- och marknadsföringschef på Novo Nordisk för Centraleuropa, chef för läkemedelsområdet på Harlan Laboratories, samt VP Corporate & Medical Affairs på Develogen AG. Han har en M.D., Ph.D. från University of Mainz med en specialistutbildning inom internmedicin och medicinsk gastroenterologi. Han är docent i internmedicin och medicinsk gastroenterologi vid universitetskliniken i Göttingen och har även en MBA från Kellogg School of Management/WHU.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 15 000 aktier och 243 750 teckningsoptioner 2014-2017 and 175 000 teckningsoptioner 2016-2019.
Pernilla-Sandwall-InDex-Pharmaceuticals

Pernilla Sandwall

Chief Operating Officer (COO)

Född: 1963.

Befattning: Sandwall är COO i InDex sedan februari 2012.

Aktuella uppdrag: Sandwall är styrelseledamot i Innovativa Mindre Life science företag (IML,som är en del av branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen) och Farmaceuter utan gränser (FuG).

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Sandwall var fram till 2015 medlem i SwedenBios arbetsgrupp för kliniska prövningar och regulatoriska frågor.

Annan relevant erfarenhet: Sandwall har arbetat på Merck & Co. Inc. (MSD) i mer än 20 år, där hon arbetade med klinisk forskningsverksamhet på både dotterbolaget i Sverige och på huvudkontoret i USA. Hon har erfarenhet från tidigare positioner som klinisk prövningsledare och projektledare, samt från strategiskt arbete som chef inom klinisk forskning. Under de senaste åren har hon arbetat med global patientrekrytering, strategier för val av prövningscenter och studiegenomförande. Hon har även erfarenhet av Change Management och Lean Six Sigma-metodiken. Hon har en apotekarexamen från Uppsala universitet.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 18 500 aktier och 243 750 teckningsoptioner 2014-2017 and 350 000 teckningsoptioner 2016-2019.