InDex Pharmaceuticals publicerade sin bokslutskommuniké för 2022 den 23 februari 2023 kl 08.00 CET.

Vårt fas III-program CONCLUDE

Ta del av InDex företagspresentation

VD-hörna

Läs mer om Jenny Sundqvist, vår VD

InDex Pharmaceuticals utvecklar cobitolimod för behandling av måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit

Stolt partner till: