• FDA och EMA ger klartecken att ta cobitolimod vidare till fas III.

  • Vår ledande läkemedelskandidat cobotolimod har en ny och unik verkningsmekanism för att effektivt och säkert behandla ulcerös kolit.

  • InDex Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för att höja livskvaliteten hos de patienter som lider av immunologiska sjukdomar.

  • Lancet Gastroenterology and Hepatology publicerar resultaten från InDex Pharmaceuticals fas IIb-studie med cobitolimod