• InDex VD, Peter Zerhouni, kommenterar det händelserika året 2020 och vad som väntar under 2021.

  • Vår ledande läkemedelskandidat cobotolimod har en ny och unik verkningsmekanism för att effektivt och säkert behandla ulcerös kolit.

  • InDex Pharmaceuticals arrangerade en FoU-dag den 8 december 2020

Bokslutskommuniké 2020

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) publicerade sin bokslutskommuniké för 2020 den 25 februari 2021 kl 08.00 CET

Kalender

The Share