InDex advisory boards stöttar det starka InDex-teamet, säkerställer den kliniska relevansen av InDex studier, stödjer en ökad kännedom samt möjliggör att nå ut för en bred patientrekrytering. Flera ledande experter är även involverade i utvecklingen av designen, och kommer vara involverade i genomförandet av fas III-programmet.

Raja Atreya, Prof., M.D.

Universitetet i Erlangen, Tyskland

 

Geert D’Haens, Prof., M.D.

Amsterdam University Medical Center, Nederländerna

 

Jonas Halfvarson, Prof., M.D.

Örebro Universitet, Sverige

 

Laurent Peyrin-Biroulet, Prof., M.D.

Nancy University Hospital, Henri Poincaré University, Frankrike

 

Walter Reinisch, Prof., M.D.

Medicinska Universitetet i Wien, Österrike

 

Franco Scaldaferri, Prof., M.D.

Catholic University of Rome, Italien