InDex advisory boards stöttar det starka InDex-teamet, säkerställer den kliniska relevansen av InDex studier, stödjer en ökad kännedom samt möjliggör att nå ut för en bred patientrekrytering. Flera ledande experter är även involverade i utvecklingen av designen, och kommer vara involverade i genomförandet av fas III-programmet.

Brian G. Feagan, Prof., MD

London Health Sciences Centre, Western University, London, Ontario, Canada

 

Christina Ha, Ass. Prof., MD

Mayo Clinic, Scottsdale, Arizona, USA

 

Florian Rieder, MD

Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA

 

David T. Rubin, Prof., MD

University of Chicago, Chicago, Illinois, USA

 

Bruce E. Sands, Prof., MD

The Mount Sinai Hospital, New York, New York, USA