InDex utvecklar läkemedel för att hjälpa patienter som lider av immunologiska sjukdomar. Vår ledande läkemedelskandidat cobitolimod, som är i sen klinisk utvecklingsfas, har en ny och unik verkningsmekanism för att behandla ulcerös kolit, en allvarlig och kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Cobitolimod kan därför komma att möta behovet av nya effektiva och säkra behandlingsmetoder så att ulcerös kolit-patienter kan återgå till ett mer normalt liv.

InDex har även en bred patentskyddad teknisk plattform av andra DIMS-substanser (DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser) som är i tidig preklinisk fas.  Deras immunmodulerande effekt innebär att de har potential att kunna användas för behandling av olika typer av immunologiska sjukdomar utanför området inflammatorisk tarmsjukdom.

InDex vision är att vara ett innovationsdrivet bolag med fokus på utveckling av läkemedel från DIMS-plattformen för immunologiska sjukdomar fram till marknadsgodkännande, i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners, med början med den ledande kandidaten cobitolimod.

InDex mission är att påtagligt förbättra livet för patienter som lider av immunologiska sjukdomar genom att tillhandahålla effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar med stora medicinska behov.