Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 30 juni 2021.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
Linc AB 69 920 567 13,1% 13,1%
HBM Healthcare Investments 52 916 667 9,9% 9,9%
Fjärde AP-fonden 52 314 074 9,8% 9,8%
Handelsbanken fonder 25 000 000 4,7% 4,7%
Avanza Pension 23 764 477 4,5% 4,5%
SEB-Stiftelsen 19 047 617 3,6% 3,6%
SEB Life International 13 927 350 2,6% 2,6%
Bengt Thornberg, dödsbo 13 417 394 2,5% 2,5%
SEB Venture Capital 12 994 367 2,4% 2,4%
Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 2,4% 2,4%
Nordnet Pensionsförsäkring 11 379 525 2,1% 2,1%
Staffan Rasjö 10 318 953 1,9% 1,9%
S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse 10 000 000 1,9% 1,9%
Originat AB 7 000 000 1,3% 1,3%
Swedbank försäkring AB 6 074 144 1,1% 1,1%
Övriga 191 747 219 36,2% 36,2%
Total 532 687 650 100,0% 100,0%