Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 31 mars 2021.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
Linc AB 69 920 567 13,1% 13,1%
HBM Healthcare Investments 52 916 667 9,9% 9,9%
Fjärde AP-fonden 52 314 074 9,8% 9,8%
Handelsbanken fonder 25 000 000 4,7% 4,7%
Avanza Pension 24 641 070 4,6% 4,6%
SEB-Stiftelsen 19 047 617 3,6% 3,6%
SEB Life International 13 927 350 2,6% 2,6%
Bengt Thornberg 13 417 394 2,5% 2,5%
SEB Venture Capital 12 994 367 2,4% 2,4%
Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 2,4% 2,4%
Nordnet Pensionsförsäkring 12 843 652 2,4% 2,4%
Staffan Rasjö 11 053 983 2,1% 2,1%
S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse 10 000 000 1,9% 1,9%
Originat AB 7 000 000 1,3% 1,3%
Rune Pettersson, dödsbo 5 880 486 1,1% 1,1%
Övriga 188 865 127 35,6% 35,6%
Total 532 687 650 100,0% 100,0%