Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 31 december 2021.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
Linc AB 69 920 567 13,1% 13,1%
HBM Healthcare Investments 52 916 667 9,9% 9,9%
Fjärde AP-fonden 52 314 074 9,8% 9,8%
Handelsbanken fonder 24 938 537 4,7% 4,7%
Avanza Pension 20 944 160 3,9% 3,9%
SEB-Stiftelsen 19 047 617 3,6% 3,6%
SEB Life International 13 927 350 2,6% 2,6%
Bengt Thornberg, dödsbo 13 417 394 2,5% 2,5%
SEB Venture Capital 12 994 367 2,4% 2,4%
Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 2,4% 2,4%
Nordnet Pensionsförsäkring 10 814 151 2,0% 2,0%
Staffan Rasjö 10 318 953 1,9% 1,9%
S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse 10 000 000 1,9% 1,9%
Swedbank försäkring AB 7 238 531 1,4% 1,4%
Ulti AB 7 000 000 1,3% 1,3%
Övriga 194 029 986 36,6% 36,6%
Total 532 687 650 100,0% 100,0%