Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 30 juni 2023.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
Linc AB 69 920 567 13,1% 13,1%
HBM Healthcare Investments 52 916 667 9,9% 9,9%
Fjärde AP-fonden 52 314 074 9,8% 9,8%
Avanza Pension 22 367 458 4,2% 4,2%
SEB Life International Assurance  21 287 104 4,0%  4,0%
SEB-Stiftelsen 19 047 617 3,6% 3,6%
Staffan Rasjö 17 048 939 3,2% 3,2%
Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 2,4% 2,4%
Swedbank försäkring AB 12 223 919 2,3% 2,3%
Nordnet pensionsförsäkring 10 605 707 2,0% 2,0%
S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse 10 000 000 1,9% 1,9%
Originat AB 7 000 000 1,3% 1,3%
Ponderus Invest AB 6 319 085 1,2% 1,2%
Försäkringsbolaget Skandia 5 629 288 1,1% 1,1%
Edward Thornberg 4 620 544 0,9% 0,9%
Övriga 208 521 385 39,1% 39,1%
Total 532 687 650 100,0% 100,0%