Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 31 mars 2024.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
Linc AB 69 920 567 13,1% 13,1%
Fjärde AP-fonden 52 314 074 9,8% 9,8%
HBM Healthcare Investments 49 730 558 9,3% 9,3%
Avanza Pension 27 282 793 5,1% 5,1%
SEB-Stiftelsen 19 047 617 3,6%  3,6%
SEB Life International Assurance 18 775 184 3,5% 3,5%
Nordnet pensionsförsäkring 16 137 786 3,0% 3,0%
Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 2,4% 2,4%
Swedbank försäkring AB 11 650 330 2,2% 2,2%
Staffan Rasjö 10 363 353 2,0% 2,0%
S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse 10 000 000 1,9% 1,9%
Originat AB 7 000 000 1,3% 1,3%
Ponderus Invest AB 6 200 000 1,2% 1,2%
Nordica Life 5 000 000 0,9% 0,9%
Edward Thornberg 4 620 544 0,9% 0,9%
Övriga 211 779 458 39,8% 39,8%
Total 532 687 650 100,0% 100,0%