Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 30 september 2022.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
Linc AB 69 920 567 13,1% 13,1%
HBM Healthcare Investments 52 916 667 9,9% 9,9%
Fjärde AP-fonden 52 314 074 9,8% 9,8%
Handelsbanken fonder 24 872 696 4,7% 4,7%
SEB-Stiftelsen 19 047 617 3,6% 3,6%
Avanza Pension 18 474 931 3,5% 3,5%
SEB Life International 13 927 350 2,6% 2,6%
SEB Venture Capital 12 993 367 2,4% 2,4%
Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 2,4% 2,4%
Nordnet Pensionsförsäkring 11 356 534 2,1% 2,1%
Swedbank försäkring AB 10 366 743 2,0% 2,0%
S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse 10 000 000 1,9% 1,9%
Staffan Rasjö 9 732 083 1,8% 1,8%
Originat AB 7 000 000 1,3% 1,3%
Ponderus Invest AB 5 719 085 1,1% 1,1%
Övriga 201 180 640 37,8% 37,8%
Total 532 687 650 100,0% 100,0%