Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 30 december 2022.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
Linc AB 69 920 567 13,1% 13,1%
HBM Healthcare Investments 52 916 667 9,9% 9,9%
Fjärde AP-fonden 52 314 074 9,8% 9,8%
Handelsbanken fonder 24 872 696 4,7% 4,7%
SEB-Stiftelsen 19 047 617 3,6% 3,6%
Avanza Pension 18 849 971 3,5% 3,5%
SEB Life International 18 420 717 3,5% 3,5%
Stiftelsen Industrifonden 12 865 296 2,4% 2,4%
Nordnet Pensionsförsäkring 11 825 715 2,2% 2,2%
Swedbank försäkring AB 10 401 960 2,0% 2,0%
S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse 10 000 000 1,9% 1,9%
Staffan Rasjö 9 740 355 1,8% 1,8%
ULTI AB 7 000 000 1,3% 1,3%
Ponderus Invest AB 5 719 085 1,1% 1,1%
Försäkringsbolaget Skandia 4 731 846 0,9% 0,9%
Övriga 204 061 084 38,3% 38,3%
Total 532 687 650 100,0% 100,0%