Årsstämma 2017

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls tisdagen den 30 maj 2017 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.