Årstämma 2018

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls den 24 maj 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.