Årstämma 2019

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) hölls måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.