Pressmeddelanden

InDex Pharmaceuticals utser Stig Løkke Pedersen till styrelseledamot

Tidigare Lundbeck Executive för med sig stor kommersiell erfarenhet och ett omfattande nätverk inom läkemedelsindustrin Stockholm 29 maj 2012 - Index Pharmaceuticals meddelade idag att Stig Løkke Pedersen har utsetts till ny styrelseledamot. Mr Pedersen tillför InDex Pharmaceuticals över 25 års gedige...

Läs mer

InDex Pharmaceuticals utökar ledningsgruppen

InDex Pharmaceuticals utser Pernilla Sandwall till Head of Clinical Operations och Thomas Knittel till Chief Medical Officer Stockholm den 11 april 2012 - InDex Pharmaceuticals meddelade idag två tillskott till sin ledningsgrupp, Pernilla Sandwall har utsetts till Head of Clinical Operations och Thomas ...

Läs mer

InDex Pharmaceuticals startar fas III studien COLLECT för Kappaproct

TLR9 agonist för behandling av kronisk, aktiv, refraktär ulcerös kolit Stockholm 6 mars 2012 - InDex Pharmaceuticals meddelade idag starten av COLLECT-studien, en europeisk multicenter fas III studie för att utvärdera effekten och säkerheten hos Kappaproct för behandling av patienter med kronisk aktiv ...

Läs mer