Pressmeddelanden

InDex Pharmaceuticals presenterar resultat från COLLECT, en klinisk studie av Kappaproct® för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit

Stockholm, 27 juni 2014 - InDex Pharmaceuticals tillkännagav idag övergripande resultat från den dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska studien COLLECT. Syftet med COLLECT var att undersöka den terapeutiska potentialen av  Toll-like receptor 9-agonisten Kappaproct som tillägg till gängse behand...

Läs mer