Pressmeddelanden

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i USA

3 november 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att beviljas av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vis...

Läs mer

Resultat från InDex Pharmaceuticals COLLECT-studie väl mottagna vid UEGW

18 oktober 2016 – Ytterligare analyser av data från COLLECT – en klinisk studie av InDex Pharmaceuticals Holding ABs (publ) ledande läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit – presenterades muntligt och mottogs med stort intresse under United European Ga...

Läs mer

Handel i InDex Pharmaceuticals aktier inleds 11 oktober

6 oktober 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i aktien är tisdagen den 11 oktober 2016. Aktien kommer att handlas under kortnamn...

Läs mer

InDex Pharmaceuticals planerar börsintroduktion

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG 19 augusti 2016 - Styrelsen för InDex Pharmaceuticals meddela...

Läs mer

InDex Pharmaceuticals publicerar resultat från COLLECT-studien

13 juli 2016 - InDex Pharmaceuticals AB meddelade idag publicering av resultaten från COLLECT, en klinisk studie av Toll-like receptor 9 (TLR9) agonisten cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Artikeln, som publicerats i den expertgranskade vetenskapliga tids...

Läs mer

InDex Pharmaceuticals erhåller godkännande av det internationella generiska namnet (INN) cobitolimod för sin ledande läkemedelskandidat Kappaproct®

10 februari 2016 - InDex Pharmaceuticals AB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN) för InDex ledande läkemedelskandidat Kappaproct®, som är en unik Toll-like receptor (TLR) 9 agonist i sen klinisk utvecklingsfas för m...

Läs mer