Pressmeddelanden

InDex Pharmaceuticals avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor för att finansiera fas III-utveckling av cobitolimod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 25 november, 2020 – InDex Pha...

Läs mer

InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Life Science Day 2020

24 november 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget den 26 november kl. 13:50 på Redeye Life Science Day. Presentationen livesänds och kommer att kunna följas på https://www.redeye.se/events/792760/redeye-life-science-day där p...

Läs mer

InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Growth Day 2020

26 maj 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget på Redeye Growth Day 2020 den 2 juni, kl. 15.50. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/growth-day-2020.

Läs mer

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

19 mars 2020 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020 klockan 17:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30....

Läs mer

InDex Pharmaceuticals fördjupade analys av CONDUCT-studien bekräftar de starka huvudresultaten och stödjer strategin framåt

19 februari 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag slutsatserna från fördjupad analys av det kompletta datasetet från fas IIb-dosoptimeringsstudien CONDUCT, som utvärderade TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Analysen bekräftar att den hö...

Läs mer