Redeye AB

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Kontaktuppgifter

[email protected] eller på telefon 08 – 121 576 90.