Årsstämma 2017

Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820, kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

För mer information och dokument vänligen klicka här