Investerarmöte i Köpenhamn, Økonomisk Ugebrev Biotech: Kvartalskonference Q4 2018

InDex VD Peter Zerhouni presenterar Bolaget på investerarmötet Økonomisk Ugebrev Biotech: Kvartalskonference Q4 2018 i Köpenhamn den 27 november.