Presentation på Carnegie Healthcare Seminar

InDex VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget på Carnegie Healthcare Seminar 3 mars, 2020 kl 8:35.