Redeye Life Science Seminarium 2017

InDex VD Peter Zerhouni kommer att presentera företaget vid Redeye Life Science Seminarium den 24 novermber 2017 i Stockholm.