Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) hölls onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.