Fördjupad presentation av designen av fas III-studien CONCLUDE vid HC Andersen Capitals online event