Kliniska studien CONDUCT

En klinisk studie för att optimera behandlingen med cobitolimod

Baserat på de lovande resultaten i tidigare kliniska studier har InDex genomfört en fas IIb-studie för att utvärdera andra doser och doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod. Målet med studien var att identifiera den mest effektiva doseringen att ta vidare i utvecklingen.

 

CONDUCT-studien mötte det primära effektmåttet med en enastående kombination av effekt och säkerhet

Huvudresultaten från studien presenterades 27 augusti 2019, och visade att studien mötte det primära effektmåttet klinisk remission vid vecka 6 med en signifikant högre effekt för patienter som behandlats med den högsta dosen av cobitolimod jämfört med placebo. Cobitolimod tolererades väl i alla dosgrupper och inga skillnader i säkerhetsprofilen noterades jämfört med placebo.

 

Kort om CONDUCT-studien

CONDUCT var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att inducera klinisk remission jämfört med placebo. Studien omfattade 213 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Patienterna fördelades på fyra behandlingsarmar som fick olika doseringar av cobitolimod och en arm som fick placebo. Förutom cobitolimod eller placebo, fortsatte alla patienter med sin standardmedicinering. Patienterna följdes under totalt 10 veckor. För mer information om studien vänligen besök  www.clinicaltrials.gov/show/NCT03178669.

 

Genomförande

Professor Raja Atreya vid universitetet i Erlangen-Nürnberg i Tyskland var huvudprövare för CONDUCT-studien och professor Walter Reinisch vid medicinska universitet i Wien var medicinsk rådgivare. Studien genomfördes vid ca 90 kliniker i följande 12 europeiska länder: Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Ungern.

 

CONDUCT är en förkortning av CObitolimod as Novel DNA-based Ulcerative Colitis Treatment