Det diagnostiska testet DiBiCol

På grund av de nya kraven som kommer med det striktare regelverket kring in vitro-diagnostik (REGULATION (EU) 2017/746), var det inte längre möjligt för InDex att tillhandahålla DiBiCol och analysen upphörde därför i oktober 2020.

Utmaningar med att diagnostisera inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)

Cirka tre miljoner människor inom EU och i USA har en inflammatorisk tarmsjukdom. De traditionella metoderna som används för att skilja mellan ulcerös kolit och Crohns sjukdom är inte alltid tillräckliga, varför 10–15 % av patienterna aldrig får en fullständig diagnos. Dessa patienter sägs ha IBDU, en oklassificerad form av inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease Unclassified). I en del fall kan även en tidigare fastställd diagnos ändras i takt med att sjukdomen utvecklas. Att inte kunna ställa en diagnos är olyckligt eftersom behandling och kirurgi kan skilja mellan sjukdomarna. Dessutom innebär det ytterligare stress för patienten att inte veta vilken sjukdom han eller hon har.

DiBiCol

DiBiCol är en diagnostisk metod som skiljer mellan ulcerös kolit och Crohns sjukdom, de två viktigaste formerna av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Samtidigt bekräftar testet antingen IBD eller pekar på andra icke-IBD tillstånd som det mindre allvarliga tillståndet Irritable Bowel Syndrome (IBS).

En unik metod för att klassificera IBD

DiBiCol är en PCR (Polymerase Chain Reaction)baserad metod som kartlägger uttrycket av sju patentskyddade biomarkörer som är specifika för ulcerös kolit eller Crohns sjukdom i en enda tjocktarmsbiopsi. Man kan genom en särskilt framtagen algoritm ställa diagnosen. DiBiCol ger objektiva testresultat och behandlande läkare får i och med detta diagnosredskap möjlighet att på individuell patientbasis ordinera det lämpligaste behandlingsalternativet.

Utvärderat i kliniska studier och rutinmässig klinisk användning

DiBiCol har utvärderats i tre kliniska studier med fler än 300 patienter och resultaten publicerades i juni 2008 i Gastroenterology. DiBiCol introducerades på den svenska marknaden 2009 och har sedan dess använts i klinisk praxis på ett stort antal kliniker, vilket våren 2012 rapporterades i European Gastroenterology och Hepatology Review. DiBiCols goda tillförlitlighet bekräftades i en studie i februari 2012 av Janczewska et al. i Scandinavian Journal of Gastroenterology. Läs sammanfattningen här.