Forskningsplattform och pipeline

En forskningsplattform baserad på Nobelpriset 2011

Nobelpriset i medicin 2011 uppmärksammade vikten av Ralph Steinmans, Jules Hoffmanns och Bruce Beutlers banbrytande upptäckter som satte fokus på funktionen hos toll-liknande receptorer (TLR) och immunsystemet. Sedan dess att forskarna lyckades klarlägga TLRs förmåga att upptäcka patogener, har mer än 15 000 publikationer med fokus på receptorernas immunfunktion publicerats, och syntetiska TLR-agonister testas i kliniska prövningar för att klargöra deras terapeutiska potential vid inflammatoriska sjukdomar.

TLR är kärnan i InDex Pharmaceuticals forskning och kliniska utvecklingsprogram. Bolaget har genom att använda en patentskyddad teknisk plattform kunnat ta fram TLR9-agonister, så kallade DNA baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS) med potential att kunna användas för behandling av olika immunologiska sjukdomar. DIMS liknar bakterie DNA, utan att vara skadlig, och stimulerar immunceller att producera fördelaktiga antiinflammatoriska cytokiner och hjälper till att minska inflammationen. Den ledande substansen cobitolimod är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av patienter med måttlig till svår behandlingsrefraktär aktiv ulcerös kolit.

Pipeline

Pipeline - SV