Forskning och utveckling baserad på Nobelpris-belönad forskning

Nobelpriset i medicin 2011 uppmärksammade Ralph Steinmans, Jules Hoffmanns och Bruce Beutlers banbrytande forskning om toll-liknande receptorer (TLR), protein som har en viktig roll i det medfödda immunförsvaret. Sedan dess har över 50 000 artiklar om TLR och deras roll i immunsystemet publicerats. Syntetiska TLR-agonister – substanser som aktiverar receptorerna – testas i kliniska prövningar för att klargöra deras terapeutiska potential vid immunologiska sjukdomar där immunsystemet är i obalans.

Dagens behandlingar för dessa funktionsnedsättande sjukdomar kan ha begränsad effekt och vara associerade med allvarliga biverkningar. Vi ser därför ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ.

TLR är kärnan i InDex Pharmaceuticals forskning och kliniska utvecklingsprogram. Bolaget har utvecklat en patentskyddad teknisk plattform av över 150 TLR9-agonister, så kallade DNA baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS).  DIMS liknar bakterie DNA, utan att vara skadlig, och stimulerar immunceller att producera gynnsamma cytokiner. Med sina immunmodulerande effekter, vilket innebär att de hjälper till att modifiera kroppens immunsvar, har kandidaterna i DIMS-plattformen potential att kunna användas som behandling för olika immunologiska sjukdomar.

Pipeline

InDex Pharmaceuticals främsta läkemedelskandidaten från DIMS-plattformen är cobitolimod, som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. Lär mer om cobitolimod här.

Utöver cobitolimod testar InDex några utvalda DIMS-kandidater, som t.ex. IDX9054 och IDX9059, i prekliniska modeller av andra inflammatoriska sjukdomar. Positiva signaler har observerats och InDex undersöker nu hur dessa tidiga resultat kan bekräftas med alternativa och kompletterande metoder för att kunna välja ut en DIMS-substans för vidare utveckling.

Cobitolimod Måttlig till svår ulcerös kolit
IDX9054 Inflammation
IDX9059 Inflammation