Stockholm 26 april 2012 – InDex Pharmaceuticals meddelar idag att företaget har beviljats ett patent av the United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet tillhandahåller ytterligare skydd för användningen av Kappaproct och andra DNA-baserade immunomodulerande sekvenser (DIMS) för behandling av steroidresistenta inflammatoriska sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom, reumatoid artrit, psoriasis, astma, emfysem och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Patentet med titeln ”Method for Modulating Responsiveness to Steroids ” omfattar en metod för att förbättra effekten av steroider hos steroidresistenta patienter med en inflammatorisk sjukdom, genom att använda oligonukleotider med en specifik gemensam kärnsekvens. Patentet ger en exklusivitets- period till juni 2027 med möjlighet till 3-5 års förlängning efter marknadsgodkännande.

Ett motsvarande europeiskt patent beviljades i augusti 2009.

”Vi är glada att USPTO har erkänt vikten och patenterbarheten av våra upptäckter för behandling av steroidresistent inflammation”, säger Jesper Wiklund, VD för InDex Pharmaceuticals. ”Detta nyligen beviljade patent är en viktig värdedrivare för InDex eftersom vi nu har ensamrätt på Kappaproct i USA till efter 2030. Dessutom stärker det ytterligare skyddet för vår teknologiplattform. Steroidresistenta sjukdomar är ett område med stora medicinska behov och genom patentet har bolaget skydd i detta högt värderade område.”

InDex Pharmaceuticals utvecklar DIMS som är syntetiska oligonukleotider som fungerar immunmodulerande genom att binda till Toll-like receptor 9 (TLR9). Bolagets mest avancerade DIMS-kandidat, Kappaproct, är för närvarande i en fas III studie i Europa för behandling av kronisk, aktiv, refraktär ulcerös kolit.

Om Kappaproct
Kappaproct är en enkelsträngad DNA-baserad syntetisk oligonukleotid. Den fungerar immunomodu- lerande genom att binda till Toll-like receptor 9 (TLR9). Kappaproct har i en fas II studie visat  positiva effekter vid behandling av steroidresistenta UC-patienter. I ett compassionate use program kunde Kappaproct inducera klinisk remission vid vecka 12 i 10 av 14 (71 %) UC-patienter som var planerade för kolektomi. En europeisk multicenter fas III-studie, COLLECT, pågår för närvarande för att utvärdera effekten och säkerheten av Kappaproct för behandling av patienter med kronisk aktiv UC som inte svarar på tillgänglig läkemedelsbehandling. Mer information om den pågående studien finns på clintrials.gov med Identifier NCT01493960. Kappaproct har särläkemedelsstatus i Europa

Om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals är ett immunologifokuserat biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedel exklusivt för sjukdomstillstånd med stora medicinska behov. InDex Pharmaceuticals är också dedikerat till att utveckla individanpassade läkemedel och utvecklar companion diagnostics, vilket möjliggör selektion av de patienter som med stor sannolikhet kommer att svara på behandling.

Kappaproct, InDex främsta läkemedelskandidat, är för närvarande under utveckling i en fas III-studie för behandling av patienter med kronisk aktiv ulcerös kolit, som inte svarar på tillgänglig läkemedelsbehandling. Under 2009 lanserade InDex Pharmaceuticals det diagnostiska testet DiBiCol i Sverige. DiBiCol kan särskilja ulcerös kolit från Crohns sjukdom, de två viktigaste formerna av inflammatorisk tarmsjukdom. InDex Pharmaceuticals grundades 2000 och finns i Stockholm, Sverige.

För ytterligare information om InDex Pharmaceuticals vänligen besök www.indexpharma.com.

Kontakt Index Pharmaceuticals:
Jesper Wiklund, VD
Tel: +46 8 508 847 35 / +46 (0) 733 59 05 53
jesper.wiklund@indexpharma.com

Media  Förfrågningar:
akampion
Dr Ludger Wess eller Ines-Regina Buth
Tel. +49 (0) 40 88 16 59 64 / +49 (0) 30 2363 2768
info@akampion.com