Stockholm 24 oktober 2012 – InDex Pharmaceuticals meddelar idag att företaget har beviljats ett patent av Japanska patentverket (JPO). Patentet ger skydd för användningen av Kappaproct och andra DNA- baserade immunmodulerande sekvenser (DIMS) för behandling av steroidresistenta inflammatoriska sjukdomar, som inflammatorisk tarmsjukdom, reumatoid artrit, psoriasis, astma, emfysem och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Patentet, med titeln ”Immunostimulatory Method”, omfattar användningen av ett brett spektrum av oligonukleotider för behandling av steroidresistens hos patienter som lider av en inflammatorisk sjukdom. Patentet ger en exklusivitetsperiod till minst 2026, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande. InDex Pharmaceuticals har sedan tidigare patentskydd för Kappaproct för behandling av steroidresistenta inflammatoriska sjukdomar i både Europa och USA.

”Vi är mycket glada över beviljandet av detta nyckelpatent av japanska patentverket, vilket ytterligare bekräftar att Kappaproct är en unik och innovativ tillgång för behandling av resistent inflammation”, säger Jesper Wiklund, VD för InDex Pharmaceuticals. ”Detta nyligen godkända patent är en viktig värdedrivare för InDex eftersom vi nu har ensamrätt på Kappaproct i Japan till efter 2026. Dessutom stärker det ytterligare skyddet för vår teknologiplattform”.

InDex Pharmaceuticals utvecklar DIMS-substanser – syntetiska oligonukleotider som fungerar immunmodulerande genom att binda till Toll-like receptor 9 (TLR9). Bolagets mest avancerade DIMS- kandidat, Kappaproct, är för närvarande i en fas III studie i Europa för behandling av kronisk, aktiv, refraktär ulcerös kolit.

Om Kappaproct
Kappaproct är en enkelsträngad, DNA-baserad syntetisk oligonukleotid. Det fungerar immunmodulerande genom att binda till TLR9. I kliniska prövningar har Kappaproct visat positiva effekter vid behandling av svår ulcerös kolit. En europeisk multicenter fas III-studie, COLLECT, pågår för närvarande för att utvärdera effekt och säkerhet av Kappaproct för behandling av patienter med svår ulcerös kolit som inte svarar på tillgänglig behandling. Mer information om den pågående studien finns på clinicaltrials.gov med identifierare NCT01493960. Kappaproct har särläkemedelsstatus i Europa.

Om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals är ett immunologifokuserat biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedel exklusivt för sjukdomstillstånd med stora medicinska behov. InDex Pharmaceuticals är också dedikerat till att utveckla individanpassade läkemedel och utvecklar companion diagnostics, vilket möjliggör selektion av de patienter som med stor sannolikhet kommer att svara på behandling. Under 2009 lanserade InDex Pharmaceuticals det diagnostiska testet DiBiCol i Sverige. DiBiCol kan särskilja ulcerös kolit från Crohn’s sjukdom, de två viktigaste formerna av inflammatorisk tarmsjukdom. InDex Pharmaceuticals grundades 2000 och finns i Stockholm, Sverige.

För ytterligare information om Kappaproct och InDex Pharmaceuticals vänligen besök www.indexpharma.com.

Kontakt Index Pharmaceuticals:
Jesper Wiklund, VD
Tel: +46 8 508 847 35 / +46 (0) 733 59 05 53
jesper.wiklund@indexpharma.com

Media  Förfrågningar:
akampion
Dr Ludger Wess eller Ines-Regina Buth
Tel. +49 (0) 40 88 16 59 64 / +49 (0) 30 2363 2768
info@akampion.com