InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016

27 april 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2016. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.indexpharma.com.

Tryckt årsredovisning postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. Beställning skickas till info@indexpharma.com, eller per post till InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm.

För mer information:

Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 8:00 CET.