Vår mission är att påtagligt förbättra livet för patienter som lider av immunologiska sjukdomar genom att tillhandahålla effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar med stora medicinska behov.

InDex Pharmaceuticals är ett svenskt läkemedelsföretag som vill förbättra livet för patienter som lider av immunologiska sjukdomar. Vår mission är att utveckla effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar med stora medicinska behov. Vårt nuvarande fokus ligger på den kroniska och funktionsnedsättande inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit, även kallad blödande tjocktarmsinflammation, som drabbar människor i alla åldrar, även om den vanligtvis bryter ut mellan 15 och 30 års ålder. Läs mer om ulcerös kolit här.

InDex Pharmaceuticals ledande läkemedelskandidat är cobitolimod – en ny typ av läkemedel i sen klinisk utvecklingsfas, som har en ny och unik verkningsmekanism för att behandla ulcerös kolit. Cobitolimod har en lokal anti-inflammatorisk effekt och kan läka tjocktarmen och minska symtomen vid ulcerös kolit utan att ge upphov till svåra biverkningar. Cobitolimod kan därför komma att möta behovet av nya effektiva och säkra behandlingsmetoder så att ulcerös kolit-patienter kan återgå till ett mer normalt liv.

Med en enastående kombination av effekt och säkerhet har cobitolimod stor marknadspotential. Den årliga försäljningen av cobitolimod bedöms därigenom, vid en framgångsrik kommersialisering, att kunna uppgå till mer än 1 miljard USD. Läs mer om cobitolimod här.

Cobitolimod är en del av InDex Pharmaceuticals patentskyddade teknologiplattform av TLR9-agonister, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS). Med sina immunmodulerande effekter, vilket betyder att de hjälper till att modifiera kroppens immunsvar, har DIMS-substanserna potential att kunna behandla många olika immunologiska sjukdomar.

Bolaget grundades i Sverige år 2000 och har sin bas i Karolinska Science Park i Stockholm. InDex har en stark ägarbas och bland de största aktieägarna återfinns Linc AB, HBM Healthcare Investments, fjärde AP-fonden och Handelsbanken fonder. InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderbolag i Koncernen som också omfattar InDex Pharmaceuticals AB och InDex Pharmaceuticals AB:s helägda dotterbolag, InDex Diagnostics AB. Ytterligare information om vår bolagsstyrning finns här.