Vår mission är att påtagligt förbättra livet för patienter som lider av immunologiska sjukdomar genom att tillhandahålla effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar med stora medicinska behov.

InDex Pharmaceuticals är ett svenskt läkemedelsföretag som vill förbättra livet för patienter som lider av immunologiska sjukdomar. Vår mission är att utveckla effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar med stora medicinska behov. Bolaget grundades i Sverige år 2000 och har sin bas i Karolinska Science Park i Stockholm. InDex har en stark ägarbas och bland de största aktieägarna återfinns Linc AB, HBM Healthcare Investments och fjärde AP-fonden. InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderbolag i Koncernen som också omfattar InDex Pharmaceuticals AB och InDex Pharmaceuticals AB:s helägda dotterbolag, InDex Diagnostics AB. Ytterligare information om vår bolagsstyrning finns här.