InDex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market sedan 11 oktober 2016.

Handelsinformation

  • Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: INDEX
  • ISIN-kod: SE0008966295
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB

 

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. Nasdaq First North Growth Market-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.