InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Growth Day, 10 juni 2019

3 juni 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni kommer att presentera den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye Growth Day på Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, i Stockholm den 10 juni, kl. 14.40. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se/live/redeye-growth-day-19.

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.redeye.se/live/redeye-growth-day-19, på bolagets sida i Redeye Universe (www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals), samt på bolagets hemsida (www.indexpharma.com).

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktions-nedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 08:00 CET.