InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Life Science Day och Avanza Börsdag 19 november 2019

18 november 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget den 19 november på Redeye Life Science Day på ROOTS@Downtown Camper by Scandic, Drottninggatan 28 i Stockholm kl. 08:35 samt på Avanza Börsdag på Operaterrassen, Karl XII:s torg i Stockholm kl. 11:15. Båda presentationerna kommer att livesändas.

Presentationen på Redeye Life Science Day kan följas på https://www.redeye.se/live/ls-day-2019 och kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på https://www.redeye.se/live/ls-day-2019 och på bolagets sida i Redeye Universe (www.redeye.se/company/index-pharmaceuticals).

 Presentationen på Avanza Börsdag kan följas på https://tv.streamfabriken.com/2019-11-19-index-pharma. Båda presentationerna kommer i efterhand att finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.indexpharma.com).

 

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

 

Kort om InDex Pharmaceuticals          

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv

 Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 08:00 CET.