indexpharma-investors-banner

InDex Pharmaceuticals är ett svenskt läkemedelsföretag som vill förbättra livet för patienter som lider av immunologiska sjukdomar. Vår mission är att utveckla effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar med stora medicinska behov.

InDex Pharmaceuticals ledande läkemedelskandidaten är cobitolimod– en ny typ av läkemedel i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit, en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. Med sin nya och unika verkningsmekanism kan cobitolimod vara den första i en ny klass av läkemedel för dessa patienter, med en uppskattad årlig försäljning på mer än 1 miljard USD vid en framgångsrik kommersialisering. Läs mer om cobitolimod här.

Cobitolimod är en del av InDex Pharmaceuticals patentskyddade teknologiplattform av TLR9-agonister, så kallade DNA-baserade ImmunoModulatory Sequences (DIMS). Med sina immunmodulerande effekter, kan DIMS-substanserna potentiellt behandla många olika immunologiska sjukdomar.

InDex vision är att vara ett innovationsdrivet bolag med fokus på utveckling av läkemedel från
DIMS-plattformen för immunologiska sjukdomar fram till marknadsgodkännande, i egen regi eller
tillsammans med samarbetspartners, med början med den ledande kandidaten cobitolimod.

Bolaget grundades i Sverige år 2000 och har sin bas i Karolinska Science Park i Stockholm. InDex har en stark ägarbas och bland de största aktieägarna återfinns Linc AB, HBM Healthcare Investments, fjärde AP-fonden och Handelsbanken fonder. InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderbolag i Koncernen som också omfattar InDex Pharmaceuticals AB och InDex Pharmaceuticals AB:s helägda dotterbolag, InDex Diagnostics AB.

InDex Pharmaceuticals ledning och styrelse har lång och gedigen internationell erfarenhet av läkemedelsutveckling. Företaget har också ett väl utvecklat samarbete med ledande europeiska och nordamerikanska medicinska experter inom gastroenterologi.

Stor marknadspotential

  • Det finns stora medicinska behov av nya läkemedel för måttlig till svår ulcerös kolit
  • Årlig försäljningen av läkemedel för ulcerös kolit på >7,5 miljarder USD trots problem med tolerans och svåra biverkningar
  • Cobitolimods produktprofil validerad av specialistläkare och experter från prissättningsmyndigheter
  • Cobitolimod har stor marknadspotential med en enastående kombination av effekt och säkerhet och en ny och unik verkningsmekanism

Sen klinisk utvecklingsfas

  • Pågående fas III-studie CONCLUDE i patienter med måttligt till svår vänstersidig ulcerös kolit
  • Visade statistiskt säkerställd konkurrenskraftig effekt och utmärkt säkerhetsprofil i fas IIb-studien CONDUCT
  • Fyra tidigare kliniska studier stödjer effekten och säkerhetsprofilen som demonstrerats i CONDUCT-studien
  • Validerar bred portfölj av andra DIMS-substanser med potential i inflammation

Erfaren styrelse och ledning

  • Styrelse och ledning med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin och börsnoterade företag
  • Ett välutvecklat nätverk av ledande europeiska och nordamerikanska medicinska experter