Investerare

Här hittar du finansiell information om InDex och kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Om du har frågor vänligen kontakta vår IR-ansvarige.

Cobitolimod

Cobitolimod (Kappaproct, DIMS0150) är ett potentiellt nytt läkemedel för patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

Cobitolimod har ett unikt verkningssätt med en lokal antiinflammatorisk effekt som i kliniska studier visat sig resultera i signifikant förbättring av de viktigaste sjukdomssymtomen.

Cobitolimod absorberas i väldigt liten grad systemiskt. Detta resulterar i en utmärkt säkerhetsprofil och differentierar cobitolimod från många av de behandlingar som används idag.

Mer information