Investerare

Här hittar du finansiell information om InDex och kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Om du har frågor vänligen kontakta vår IR-ansvarige.

Bokslutskommuniké 2020

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) publicerade sin bokslutskommuniké för 2020 den 25 februari 2021 kl 08.00 CET

Kalender

The Share