Aktieägare

Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 29 december 2017.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
SEB Venture Capital 14 657 241 23,4% 23,4%
Stiftelsen Industrifonden 12 900 272 20,6% 20,6%
NeoMed/N5 6 907 913 11,1% 11,1%
Staffan Rasjö 3 124 718 5,0% 5,0%
SEB Stiftelsen 1 785 714 2,9% 2,9%
Avanza Pension 1 566 615 2,5% 2,5%
Ponderus Securities 1 473 012 2,4% 2,4%
Danske Bank International  1 083 512 1,7% 1,7%
Rune Pettersson 980 081 1,6% 1,6%
Nordnet Pensionsförsäkring 913 883 1,5% 1,5%
Övriga 17 135 472 27,4% 27,4%
Total 62 528 433
100,0% 100,0%