Aktieägare

Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 31 december 2018.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
SEB Venture Capital 14 657 241 21,3% 21,3%
Stiftelsen Industrifonden 12 900 272 18,8% 18,8%
NeoMed/N5 6 907 913 10,0% 10,0%
Staffan Rasjö 3 124 718 4,5% 4,5%
Linc AB 2 908 298 4,2% 4,2%
SEB Stiftelsen 1 785 714 2,6% 2,6%
SEB Life International 1 454 150 2,1% 2,1%
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 1 454 150 2,1% 2,1%
Avanza Pension 1 446 434 2,1% 2,1%
Ponderus Securities AB 1 348 996 2,0% 2,0%
Övriga 20 793 389 30,3% 30,3%
Total 68 781 275
100,0% 100,0%