Aktieägare

Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 30 september 2018.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
SEB Venture Capital 14 657 241 23,4% 23,4%
Stiftelsen Industrifonden 12 900 272 20,6% 20,6%
NeoMed/N5 6 907 913 11,1% 11,1%
Staffan Rasjö 3 124 718 5,0% 5,0%
SEB Stiftelsen 1 785 714 2,9% 2,9%
Den Danske Bank, filial Stockholm 1 379 120 2,2% 2,2%
Avanza Pension 1 343 471 2,1% 2,1%
Rune Pettersson 980 081 1,6% 1,6%
Ålandsbanken 927 991 1,5% 1,5%
Nordnet Pensionsförsäkring 900 301 1,4% 1,4%
Övriga 17 621 611 28,2% 28,2%
Total 62 528 433
100,0% 100,0%