Aktieägare

Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 30 juni 2017.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
SEB Venture Capital 14 657 241 23,4% 23,4%
Stiftelsen Industrifonden 12 900 272 20,6% 20,6%
NeoMed/N5 6 907 913 11,1% 11,1%
Staffan Rasjö 3 124 718 5,0% 5,0%
SEB Stiftelsen 1 785 714 2,9% 2,9%
Avanza Pension 1 568 914 2,5% 2,5%
Dzevad Bjelak 1 106 908 1,8% 1,8%
Danske Bank International 1 083 512 1,7% 1,7%
Rune Pettersson 980 081 1,6% 1,6%
Nordnet Pensionsförsäkring 962 143 1,5% 1,5%
Övriga 17 451 017 27,9% 27,9%
Total 62 528 433
100,0% 100,0%