Aktieägare

Aktieägare i InDex Pharmaceuticals Holding AB per den 29 mars 2019.

Aktieägare Antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
SEB Venture Capital 14 657 241 21,3% 21,3%
Stiftelsen Industrifonden 12 900 272 18,8% 18,8%
NeoMed/N5 6 907 913 10,0% 10,0%
Staffan Rasjö 3 124 718 4,5% 4,5%
Linc AB 2 908 298 4,2% 4,2%
Avanza Pension 1 928 939 2,8% 2,8%
SEB Stiftelsen 1 785 714 2,6% 2,6%
SEB Life International 1 454 150 2,1% 2,1%
Ponderus Securities AB 1 243 996 1,8% 1,8%
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 1 000 000 1,5% 1,5%
Övriga 20 870 034 30,4% 30,4%
Total 68 781 275
100,0% 100,0%