Disclaimer

Följande sidor innehåller information avseende en föreslagen transaktion av InDex Pharmaceuticals Holding AB. Åtkomst till denna information får inte lämnas till individer som är bosatta i vissa länder på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

Ange landet där du bor:
Ange det land du för närvarande befinner dig i: