Finansiell kalender

Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

InDex VD Peter Zerhouni presenterar bolaget på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Operaterassen i Stockholm den 7 mars 2018, kl 10:15. Presentationen webcastas på https://tv.streamfabriken.com/2018-03-07-index-pharma

Läs mer

Kapitalmarknadsdag

InDex Pharmaceuticals arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 25 april 2018 för investerare, analytiker och media. För presentationerna står medlemmar ur InDex ledning samt professor Raja Atreya från universitetet i Erlangen-Nürnberg och professor Walter Reinisch från medicinska universitetet i Wien...

Läs mer

Redeye Life Science Seminar

InDex VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget på Redeye Life Science Seminar i Stockholm den 21 november 2018.

Läs mer

Investor After Work Göteborg

InDex VD Peter Zerhouni presenterar bolaget på Redeye Investor After Work med start 17:30 på Elite Park Avenue i Göteborg måndagen den 3 december.

Läs mer