Finansiell kalender

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

En telefonkonferens kring bolagets bokslutskommuniké för 2019 och slutsatserna från CONDUCT-studien kommer att hållas med VD Peter Zerhouni torsdagen den 20 februari 2020, kl.11:00 (CET). Under telefonkonferensen, som hålls på svenska, kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till bolaget. Telefonk...

Läs mer

Q1 rapport 2020

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – mars 2020

Läs mer

Redeye Growth Day 2020

InDex deltar på Redeye Growth Day 2020 den 2 juni, VD Peter Zerhouni presenterar klockan 15:50. https://www.redeye.se/events#/event/585379

Läs mer

Erik Penser Bolagsdag

InDex VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget på Erik Penser Bolagsdag den 24 september kl 13:15.

Läs mer