Finansiell kalender

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

En telefonkonferens kring bolagets bokslutskommuniké för 2019 och slutsatserna från CONDUCT-studien kommer att hållas med VD Peter Zerhouni torsdagen den 20 februari 2020, kl.11:00 (CET). Under telefonkonferensen, som hålls på svenska, kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till bolaget. Telefonk...

Läs mer

Q1 rapport 2020

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – mars 2020

Läs mer

Redeye Growth Day 2020

InDex deltar på Redeye Growth Day 2020 den 2 juni, VD Peter Zerhouni presenterar klockan 15:50. https://www.redeye.se/events#/event/585379

Läs mer

Q2 rapport 2020

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – juni 2020

Läs mer

Erik Penser Bolagsdag

InDex VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget på Erik Penser Bolagsdag den 24 september kl 13:15.

Läs mer

Q3 rapport 2020

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – september 2020

Läs mer

Redeye Life Science Day

InDex deltar på Redeyes Life Science Day den 26 november, 2020. VD Peter Zerhouni presenterar bolaget klockan 13:50. Presentationerna livesänds på https://www.redeye.se/events/792760/redeye-life-science-day

Läs mer

InDex Pharmaceuticals virtuella FoU-dag

InDex arrangerar virtuell FoU-dag den 8 december, 2020 mellan kl 15:30 och 17:30. FoU-dagen kommer att hållas på engelska och livesändas på https://financialhearings.com/event/13460 För presentationerna står medlemmar ur InDex ledning samt professor Raja Atreya från universitetet i Erlangen-Nürnberg och pro...

Läs mer