Företagspresentation

InDex bedriver läkemedelsutveckling och är baserat i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.

Bolagets främsta tillgång är cobitolimod, vilken befinner sig i sen fas av klinisk utveckling för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit, som är en funktionsnedsättande kronisk inflammation i tjocktarmen. InDex har även en bred portfölj av andra DIMS-substanser (DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser) som är i tidig preklinisk fas, med potential att kunna användas för behandling av olika typer av immunologiska sjukdomar.

InDex är ett läkemedelsutvecklingsföretag, vilket innebär att företaget utvecklar substanser från preklinik genom klinisk fas, med strategin att licensiera ut substanserna under sen klinisk utveckling till samarbetspartner för den avslutande utvecklingen, registreringen och kommersialiseringen.