Intervju kring att resultaten från fas IIb-studien CONDUCT publicerats i the Lancet Gastroenterology and Hepatology

6 oktober, 2020

VD Peter Zerhouni, CMO Dr. Thomas Knittel och biostatistiker Jan Kowalski kommenterar de data som publicerats i Lancet Gastroenterology and Hepatology.