InDex Pharmaceuticals på First North

InDex aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 11 oktober 2016.

Handelsinformation

  • Kortnamn för First North: INDEX
  • ISIN-kod: SE0008966295
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.