Investera i InDex Pharmaceuticals

InDex bedriver läkemedelsutveckling och är baserat i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.

Bolagets främsta tillgång är cobitolimod, vilken befinner sig i sen fas av klinisk utveckling för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit, som är en funktionsnedsättande kronisk inflammation i tjocktarmen. InDex har även en bred portfölj av andra DIMS-substanser (DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser) som är i tidig preklinisk fas, med potential att kunna användas för behandling av olika typer av immunologiska sjukdomar.

InDex är ett läkemedelsutvecklingsföretag, vilket innebär att företaget utvecklar substanser från preklinik genom klinisk fas, med strategin att licensiera ut substanserna under sen klinisk utveckling till samarbetspartner för den avslutande utvecklingen, registreringen och kommersialiseringen.

 • Stor marknadspotential

  • Det finns stora medicinska behov av nya läkemedel för ulcerös kolit
  • Årlig försäljningen av biologiska läkemedel på >5 miljarder USD trots problem med tolerans och svåra biverkningar
  • Cobitolimods produktprofil validerad av specialistläkare och experter från prissättningsmyndigheter
  • Cobitolimod har stor marknadspotential med en enastående kombination av effekt och säkerhet och en ny och unik verkningsmekanism
 • Sen klinisk utvecklingsfas

  • Visade statistiskt säkerställd konkurrenskraftig effekt och utmärkt säkerhetsprofil i fas IIb-studien CONDUCT
  • Fyra tidigare kliniska studier stödjer effekten och säkerhetsprofilen som demonstrerats i CONDUCT-studien
  • Klartecken från FDA och EMA att ta cobitolimod vidare till fas III
  • Validerar bred portfölj av andra DIMS-substanser med potential i inflammation
 • Erfaren styrelse och ledning

  • Styrelse och ledning med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin och börsnoterade företag