Utdelning och utdelningspolicy

InDex prioriterar i dagsläget klinisk utveckling av cobitolimod. Aktieägarna bör därför inte räkna med att få någon utdelning de närmsta åren.

Under en sådan period och på grund av dessa omständigheter kommer eventuell avkastning för aktieägarna vara avhängig en positiv utveckling av aktiekursen.