InDex Pharmaceuticals Holding AB arrangerade en kapitalmarknadsdag den 14 mars 2022 för investerare, analytiker och media. 

Fokus för kapitalmarknadsdagen var den pågående fas III-studien CONCLUDE med läkemedelskandidaten cobitolimod, cobitolimods marknadspotential samt InDex långsiktiga strategier för kommersialisering av cobitolimod. Cobitolimod är under utveckling som en ny och unik lokal behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Cobitolimod har med en låg doseringsfrekvens visat en konkurrenskraftig effekt och en utmärkt säkerhetsprofil i tidigare kliniska studier.

Presentationer hölls av medlemmar ur InDex ledning samt anlitade experter inom marknad och kommersialisering. Programmet avslutades med en frågestund.

Kapitalmarknadsdagen hölls på engelska och sändes live på https://tv.streamfabriken.com/index-pharmaceuticals-cmd-2022.