– InDex Pharmaceuticals redovisar positiva kliniska data i tidskriften Inflammatory Bowel Diseases –

Stockholm 19 juni 2012 – InDex Pharmaceuticals meddelar idag publiceringen av positiva kliniska data med deras främsta läkemedelskandidat Kappaproct. Kappaproct är under utveckling för patienter med svår ulcerös kolit (UC, en typ av inflammatorisk tarmsjukdom), som inte svarar på tillgänglig medicinsk behandling och vars enda återstående alternativ är kirurgiskt avlägsnande av delar av eller hela tjocktarmen (kolektomi), ofta förenat med stora besvär och lidande. I publikationen redovisas positiva data från bolagets ”Compassionate Use” program, då läkemedel under utveckling kan ges till patientgrupper med vissa allvarliga sjukdomar, när tillfredsställande behandlingsalternativ saknas, och där Kappaproct gavs till åtta UC patienter som inte svarar på tillgänglig medicinsk behandling och som står inför kolektomi.

Resultaten visar att Kappaproct gav en distinkt och snabb minskning av sjukdomsaktiviteten hos alla behandlade patienter inom en vecka efter det att en dos Kappaproct hade administrerats i kolon.

Ytterligare förbättringar kunde konstateras vid vecka 4, vilket resulterade i att 71 % av patienterna hade svarat på behandlingen, och för 43 % av patienterna var sjukdomen i remission. Vid vecka 12 hade andelen som svarat på behandlingen stigit till 82 %, och för 71% var sjukdomen i remmission. En uppföljning under mer än 2 år efter behandlingen visade att alla utom en av de behandlade patienterna hade undvikit kolektomi.

Publikationen, som har titeln ”Topical Treatment with the Toll-like Receptor Agonist DIMS0150 Has Potential for Lasting Relief of Symptoms in Patients with Chronic Active Ulcerative Colitis by Restoring Glucocorticoid Sensitivity”, publicerades i peer-reviewed-tidskriften Inflammatory Bowel Diseases (DOI 10.1002/ibd.23019).

Kappaproct är för närvarande i en europeiskt multicenter fas III-studie, som kallas COLLECT (NCT01493960), för behandling av patienter med kronisk aktiv UC som inte svarar på tillgänglig medicinsk behandling. Resultat från studien väntas Q1 2014.

”Vi är mycket nöjda över resultaten från ”Compassionate Use-programmet”, säger Jesper Wiklund, VD för InDex Pharmaceuticals. ”Programmet understryker förmågan hos Kappaproct att inducera klinisk remission hos svårt sjuka UC patienter, som inte svara på tillgänglig medicinsk behandling och som står inför ett kirurgiskt avlägsnande av delar av sin tjocktarm. Kappaproct ger möjlighet att minska behovet av kolektomi på lång sikt. För patienter med svår ulcerös kolit finns stora medicinska behov och framgångsrik behandling med Kappaproct skulle dramatiskt förbättra livskvaliteten och prognosen för dessa svårt sjuka patienter.”

Om Kappaproct
Kappaproct är en enkelsträngad DNA-baserad syntetisk oligonukleotid. Den fungerar immunomodu- lerande genom att binda till Toll-like receptor 9 (TLR9). Kappaproct har i en fas II studie visat positiva effekter vid behandling av steroidresistenta UC-patienter. En europeisk multicenter fas III- studie, COLLECT, pågår för närvarande för att utvärdera effekten och säkerheten av Kappaproct för behandling av patienter med kronisk aktiv UC som inte svarar på tillgänglig läkemedelsbehandling. Mer information om den pågående studien finns på clintrials.gov med Identifier NCT01493960.

Kappaproct har särläkemedelsstatus i Europa.

Om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals är ett immunologifokuserat biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedel exklusivt för sjukdomstillstånd med stora medicinska behov. InDex Pharmaceuticals är också dedikerat till att utveckla individanpassade läkemedel och utvecklar companion diagnostics, vilket möjliggör selektion av de patienter som med stor sannolikhet kommer att svara på behandling. InDex Pharmaceuticals grundades 2000 och finns i Stockholm, Sverige.

För ytterligare information om Kappaproct och InDex Pharmaceuticals vänligen besök  www.indexpharma.com.

Kontakt Index Pharmaceuticals:
Jesper Wiklund, VD
Tel: +46 8 508 847 35 / +46 (0) 733 59 05 53
jesper.wiklund@indexpharma.com

Media  Förfrågningar:
akampion
Dr Ludger Wess eller Ines-Regina Buth
Tel. +49 (0) 40 88 16 59 64 / +49 (0) 30 2363 2768
info@akampion.com