På InDex har vi ett gemensamt mål i att förbättra livet för patienter som lider av immunologiska sjukdomar genom att utveckla effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar med stora medicinska behov. Vår förmåga att attrahera och motivera rätt medarbetare är central för att nå vårt mål. På InDex arbetar personer med en rad olika specialistkompetenser och med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin. Vårt väletablerade samarbete med fasta kvalificerade konsulter och externa samarbetspartner är en viktig del av vår verksamhet.

Vi uppmuntrar en kultur av nyfikenhet, innovation och samarbete som en del av vår framgång. Mångfald främjar verksamheten och ger oss möjlighet att tänka nytt. Delaktighet, förtroende, ansvar och utveckling är viktiga delar i ett positivt arbetsklimat och för att varje medarbetare ska nå sin fulla potential.