Kliniska studien CONDUCT

En klinisk studie för att optimera behandlingen med cobitolimod

Baserat på de lovande resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex en fas IIb-studie för att utvärdera andra doser och doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod. Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil. För mer information om studien vänligen besök www.clinicaltrials.gov/show/NCT03178669.

 

Kort om CONDUCT-studien

CONDUCT är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att inducera klinisk remission jämfört med placebo. Studien omfattar 213 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Patienterna fördelades på fyra behandlingsarmar som fick olika doseringar av cobitolimod och en arm som fick placebo. Förutom cobitolimod eller placebo, fortsatte alla patienter med sin standardmedicinering. Patienterna följs under totalt 10 veckor. Sista patienten inkluderades i CONDUCT-studien den 26 Juni 2019, och huvudresultaten beräknas finnas tillgängliga inom 8-10 veckor därefter.

 

Genomförande

Professor Raja Atreya vid universitetet i Erlangen-Nürnberg i Tyskland är huvudprövare för CONDUCT-studien och professor Walter Reinisch vid medicinska universitet i Wien är medicinsk rådgivare. Studien genomförs vid ca 90 kliniker i följande 12 europeiska länder: Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Ungern.

 

Status

Sista patienten inkluderades i CONDUCT-studien den 26 Juni 2019, och huvudresultaten beräknas finnas tillgängliga inom 8-10 veckor därefter.

CONDUCT är en förkortning av CObitolimod as Novel DNA-based Ulcerative Colitis Treatment