Kliniska studien CONDUCT

En klinisk studie för att optimera behandlingen med cobitolimod

Baserat på de lovande resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex en fas IIb-studie för att utvärdera andra doser och doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod. Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil. För mer information om studien vänligen besök www.clinicaltrials.gov/show/NCT03178669.

 

Kort om CONDUCT-studien

CONDUCT är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att inducera klinisk remission jämfört med placebo. Studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit uppdelade på fyra behandlingsarmar som får olika doseringar av cobitolimod och en arm som får placebo. Förutom cobitolimod eller placebo, fortsätter alla patienter med sin standardmedicinering. Patienterna kommer att följas under totalt 10 veckor. Målet är att ha huvudresultat från studien under fjärde kvartalet 2018.

 

Genomförande

Professor Raja Atreya vid universitetet i Erlangen-Nürnberg i Tyskland är huvudprövare för CONDUCT-studien och professor Walter Reinisch vid medicinska universitet i Wien är medicinsk rådgivare. Studien genomförs vid ca 90 kliniker i följande 12 europeiska länder: Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Ungern.

För kliniker som är intresserade av att delta i studien, vänligen kontakta Clinical Trial Manager Karin Arnesson

För patienter som bor  i Tyskland och är intresserade av att delta i studien vänligen klicka på denna länk: länk till trialbee

 

Status

CONDUCT är godkänd av läkemedelsverk och etikprövningskommittéer i 11 länder, vilka är Frankrike, Italien, Polen, Ryssland, Serbien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Ungern. Klinikerna inkluderar nu patienter till studien.

Professor Atreya och hans studieteam har inkluderat den första patienten i studien. “Det är mycket tillfredställande att studien nu är igång. Trots befintliga behandlingsalternativ är det en betydande andel av patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som inte svarar på tillgängliga läkemedel eller som så småningom utvecklar tolerans mot behandlingarna eller får allvarliga biverkningar. För dessa patienter ser jag ett stort behov av nya effektiva och säkra behandlingsalternativ”, säger professor Atreya i ett pressmeddelande.

 

CONDUCT är en förkortning av CObitolimod as Novel DNA-based Ulcerative Colitis Treatment