Kliniska studien CONDUCT

En klinisk studie för att optimera behandlingen med cobitolimod

Baserat på de lovande resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex en fas IIb-studie för att utvärdera andra doser och doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod. Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil. För mer information om studien vänligen besök www.clinicaltrials.gov/show/NCT03178669.

 

Kort om CONDUCT-studien

CONDUCT är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att inducera klinisk remission jämfört med placebo. Studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit uppdelade på fyra behandlingsarmar som får olika doseringar av cobitolimod och en arm som får placebo. Förutom cobitolimod eller placebo, fortsätter alla patienter med sin standardmedicinering. Patienterna kommer att följas under totalt 10 veckor. Patientrekryteringen förväntas avslutas senast under juni månad 2019.

 

Genomförande

Professor Raja Atreya vid universitetet i Erlangen-Nürnberg i Tyskland är huvudprövare för CONDUCT-studien och professor Walter Reinisch vid medicinska universitet i Wien är medicinsk rådgivare. Studien genomförs vid ca 90 kliniker i följande 12 europeiska länder: Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Ungern.

 

Status

CONDUCT är godkänd av läkemedelsverk och etikprövningskommittéer i alla 12 länderna och klinikerna inkluderar patienter till studien.

CONDUCT är en förkortning av CObitolimod as Novel DNA-based Ulcerative Colitis Treatment