Peter Zerhouni
Peter Zerhouni
Verkställande direktör (VD) sedan 2015. Styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.
Läs mer
Peter Zerhouni
Peter Zerhouni
Verkställande direktör (VD) sedan 2015. Styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.

Född: 1972.

Aktuella uppdrag: –

Erfarenhet: Zerhouni har stor erfarenhet av att utveckla mindre läkemedelsutvecklingsbolag ur såväl ett vetenskapligt som affärsmässigt perspektiv. Han kom till InDex från det noterade bolaget Diamyd Medical AB där han hade varit VD sedan 2011 och där han även hade varit chef för affärsutvecklingen. Han var en drivande kraft bakom genomförandet av ett av de största licensavtalen någonsin inom svensk bioteknologi 2010. Han har tidigare innehaft flera olika positioner vid ING Bank i Bryssel och Amsterdam. Han har en masterexamen i biologi samt en ekonomexamen från Lunds universitet (en del av kurserna genomfördes vid University of California vid Berkeley).

Innehav i InDex: Direkt ägande av 660 000 aktier och 333 333 teckningsoptioner (LTIP 2020) och 1 930 700 personaloptioner (LTIP 2021).

Johan Giléus
Johan Giléus
Chief Financial Officer (CFO) sedan 2017. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.
Läs mer
Johan Giléus
Johan Giléus
Chief Financial Officer (CFO) sedan 2017. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.

Född: 1965.

Aktuella uppdrag: Giléus är styrelseledamot och VD för Giléus Consulting AB och Giléus Invest AB samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i BHG Group AB. Giléus är också partner i Professionell ägarstyrning i Sverige AB.

Erfarenhet: Giléus arbetar som fristående konsult inom finansområdet med inriktning på M&A finansiell rapportering och övriga aktiemarknadsfrågor. Han har en bred erfarenhet från branscher som Life Science, Energi, Tjänster samt tillverkande industri. Under de senaste 25 åren har Giléus arbetat med svenska och internationella strategiska och finansiella kunder i samband med förvärv och avyttringar. Giléus var fram till och med maj 2015 partner i Deloitte AB med inriktning på M&A och aktiemarknadsfrågor. Giléus var även styrelseledamot i Deloitte AB fram till 2014.Giléus har även agerat som rådgivare i ett 75-tal börsintroduktioner. Han har studerat ekonomi på Stockholms universitet.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 240 000 aktier och 133 333 teckningsoptioner (LTIP 2020) och 772 300 personaloptioner (LTIP 2021).

Dr. Thomas Knittel
Dr. Thomas Knittel
Chief Medical Officer (CMO) sedan 2012
Läs mer
Dr. Thomas Knittel
Dr. Thomas Knittel
Chief Medical Officer (CMO) sedan 2012

Född: 1962.

Aktuella uppdrag: Knittel är styrelseledamot i Heparegenix.

Erfarenhet: Knittel har mer än 15 års klinisk erfarenhet inom medicinsk gastroenterologi samt 13 års erfarenhet av medical affairs och marknadsföring. Innan han kom till InDex var han affärsenhetschef samt försäljnings- och marknadsföringschef på Novo Nordisk A/S för Centraleuropa, chef för läkemedelsområdet på Harlan Laboratories Ltd, samt VP Corporate & Medical Affairs på Develogen AG. Han har en M.D., Ph.D. från University of Mainz med en specialistutbildning inom internmedicin och medicinsk gastroenterologi. Han är docent i internmedicin och medicinsk gastroenterologi vid universitetskliniken i Göttingen och har även en MBA från Kellogg School of Management/WHU.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 10 000 aktier och 66 667 teckningsoptioner (LTIP 2020) och 257 500 personaloptioner (LTIP 2021).

Pernilla Sandwall
Pernilla Sandwall
Chief Operating Officer (COO) sedan 2012. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.
Läs mer
Pernilla Sandwall
Pernilla Sandwall
Chief Operating Officer (COO) sedan 2012. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.

Född: 1963.

Aktuella uppdrag: Sandwall är styrelseledamot i Alzinova AB och Innovativa Mindre Life science företag (IML, som är en del av branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen).

Erfarenhet: Sandwall har arbetat på Merck & Co. Inc. (MSD) i mer än 20 år, där hon arbetade med klinisk forskningsverksamhet på både dotterbolaget i Sverige och på huvudkontoret i USA. Hon har erfarenhet från tidigare positioner som klinisk prövningsledare och projektledare, samt från strategiskt arbete som chef inom klinisk forskning. Under de senaste åren har hon arbetat med global patientrekrytering, strategier för val av prövningscenter och studiegenomförande. Hon har även erfarenhet av Change Management och Lean Six Sigma-metodiken. Hon har en apotekarexamen från Uppsala universitet.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 130 000 aktier och 133 333 teckningsoptioner (LTIP 2020) och 772 300 personaloptioner (LTIP 2021).