Jenny Sundqvist
Jenny Sundqvist
Verkställande Direktör (VD) sedan 1 januari 2023
Läs mer
Jenny Sundqvist
Jenny Sundqvist
Verkställande Direktör (VD) sedan 1 januari 2023

Född: 1971

Aktuella Uppdrag:

Erfarenhet: Jenny Sundqvist har gedigen erfarenhet av forskningsorganisationer samt marknadsföring av godkända läkemedel. Hon har tidigare bland annat varit Chief Commercial Officer på Isofol Medical, portföljansvarig för AstraZeneca’s globala onkologiforskning samt globalt marknadsansvarig för AstraZeneca’s astmaprodukt Symbicort. Hon har en kandidatexamen i internationell handel och finans från Louisiana State University och en MBA från McCombs School of Business.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 121 951 aktier och 1 930 700 personaloptioner (LTIP 2022).

Johan Giléus
Johan Giléus
Vice VD sedan januari 2023 och Chief Financial Officer (CFO) sedan 2017. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.
Läs mer
Johan Giléus
Johan Giléus
Vice VD sedan januari 2023 och Chief Financial Officer (CFO) sedan 2017. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.

Född: 1965.

Aktuella uppdrag: Giléus är styrelseledamot och VD för Giléus Consulting AB och Giléus Invest AB. Giléus är också partner i Professionell ägarstyrning i Sverige AB.

Erfarenhet: Giléus arbetar som fristående konsult inom finansområdet med inriktning på M&A finansiell rapportering och övriga aktiemarknadsfrågor. Under de senaste 25 åren har Giléus arbetat med svenska och internationella strategiska och finansiella kunder i samband med förvärv och avyttringar. Giléus var fram till och med maj 2015 partner i Deloitte AB med inriktning på M&A och aktiemarknadsfrågor. Han har studerat ekonomi på Stockholms universitet.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 240 000 aktier och indirekt ägande av 150 000 aktier. Direkt ägande av 133 333 teckningsoptioner (LTIP 2020) och 772 300 personaloptioner (LTIP 2021) och 772 300 personaloptioner (LTIP 2022).

Dr. Charlotte Admyre
Dr. Charlotte Admyre
Chief Scientific Officer (CSO) sedan maj 2022
Läs mer
Dr. Charlotte Admyre
Dr. Charlotte Admyre
Chief Scientific Officer (CSO) sedan maj 2022

Född: 1979

Aktuella Uppdrag: 

Erfarenhet: Admyre har mer än 14 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och innehaft flera nyckelroller inom forskning och utveckling, business development och investor relations. Hon har disputerat i immunologi vid Karolinska Institutet och har en magisterexamen i biomedicin.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 9 036 aktier och 58 333 teckningsoptioner (LTIP 2020) och 338 000 personaloptioner (LTIP 2021) och 772 300 personaloptioner (LTIP 2022).