Johan Giléus
Johan Giléus
Tf. Verkställande Direktör (VD). Chief Financial Officer (CFO) sedan 2017. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.
Läs mer
Johan Giléus
Johan Giléus
Tf. Verkställande Direktör (VD). Chief Financial Officer (CFO) sedan 2017. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB.

Född: 1965.

Aktuella uppdrag: Giléus är styrelseledamot och VD för Giléus Consulting AB och Giléus Invest AB. Giléus är också partner i Professionell ägarstyrning i Sverige AB.

Erfarenhet: Giléus arbetar som fristående konsult inom finansområdet med inriktning på M&A finansiell rapportering och övriga aktiemarknadsfrågor. Han har en bred erfarenhet från branscher som Life Science, Energi, Tjänster samt tillverkande industri. Under de senaste 25 åren har Giléus arbetat med svenska och internationella strategiska och finansiella kunder i samband med förvärv och avyttringar. Giléus var fram till och med maj 2015 partner i Deloitte AB med inriktning på M&A och aktiemarknadsfrågor. Giléus var även styrelseledamot i Deloitte AB fram till 2014.Giléus har även agerat som rådgivare i ett 75-tal börsintroduktioner. Han har studerat ekonomi på Stockholms universitet.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 240 000 aktier och 133 333 teckningsoptioner (LTIP 2020) och 772 300 personaloptioner (LTIP 2021) och 772 300 personaloptioner (LTIP 2022).

Dr. Eva Arlander
Dr. Eva Arlander
Chief Development Officer (CDO) sedan maj 2022
Läs mer
Dr. Eva Arlander
Dr. Eva Arlander
Chief Development Officer (CDO) sedan maj 2022

Född: 1964

Aktuella Uppdrag:

Erfarenhet: Eva Arlander har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin och har tidigare haft ledande befattningar på bland annat Astra Zeneca, Medivir och Affibody med huvudfokus på klinisk utveckling. Hon har även varit enhetschef på Läkemedelsverket. Hon är apotekare och har disputerad i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 772 300 personaloptioner (LTIP 2022).

Dr. Anders Bröijersén
Dr. Anders Bröijersén
Chief Medical Officer (CMO) sedan maj 2022
Läs mer
Dr. Anders Bröijersén
Dr. Anders Bröijersén
Chief Medical Officer (CMO) sedan maj 2022

Född: 1964

Aktuella Uppdrag:

Erfarenhet: Anders Bröijersén har 15 års erfarenhet inom klinisk utveckling, medical affairs och läkemedelssäkerhet från ledande läkemedelsbolag som Boehringer Ingelheim, MSD och Sobi. Han är läkare med specialistutbildning inom intermedicin och har disputerat vid Karolinska Institutet.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 338 000 personaloptioner (LTIP 2021) och 772 300 personaloptioner (LTIP 2022).

Dr. Charlotte Admyre
Dr. Charlotte Admyre
Chief Scientific Officer (CSO) sedan maj 2022
Läs mer
Dr. Charlotte Admyre
Dr. Charlotte Admyre
Chief Scientific Officer (CSO) sedan maj 2022

Född: 1979

Aktuella Uppdrag: 

Erfarenhet: Admyre har mer än 14 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och innehaft flera nyckelroller inom forskning och utveckling, business development och investor relations. Hon har disputerat i immunologi vid Karolinska Institutet och har en magisterexamen i biomedicin.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 9 036 aktier och 58 333 teckningsoptioner (LTIP 2020) och 338 000 personaloptioner (LTIP 2021) och 772 300 personaloptioner (LTIP 2022).