Kliniska prövningar är forskningsstudier på friska frivilliga eller patienter med den specifika sjukdomen som man vill studera. De är utformade för att svara på specifika frågor om läkemedelskandidatens säkerhet och effektivitet och krävs för att ett läkemedel ska kunna godkännas för användning inom hälso- och sjukvården.

För dem som vill delta i en klinisk prövning kan det vara svårt att veta var man ska börja. Som en potentiell patient ska din informationssökning vara så grundlig och omfattande som möjligt. Nedan finns ett urval av källor för patienter och vårdgivare som söker mer information om kliniska prövningar. Många av dem erbjuder också sökverktyg som hjälper dig att söka efter kliniska prövningar som kan vara av potentiellt intresse för dig.

Observera: Länkarna på denna sida är endast avsedda att vara informativa och är inte avsedda att ersätta medicinsk rådgivning. Prata alltid med din vårdgivare om medicinska beslut, inklusive hur du hanterar dina dagliga symtom. InDex Pharmaceuticals är inte anslutet till eller stöder någon speciell organisation, ansvarar inte för innehållet på några webbplatser eller andra källor som vi länkar till från den här webbplatsen och ger inga garantier för informationens noggrannhet eller kvalitet.

Clinicaltrials.gov (del av the U.S. National Health Institutes National Library of Medicine)

En sökbar databas med privat och offentligt finansierade kliniska studier runt om i världen som också innehåller en översikt över den kliniska forskningsprocessen, information för potentiella kliniska studiedeltagare och en ordlista med vanliga ord.

Kliniskastudier.se (del av Vetenskapsrådet)

Ett samarbete mellan Sveriges sex hälso- och sjukvårdsregioner finansierade av Vetenskapsrådet, baserat på förbättrade förutsättningar för att driva kliniska prövningar.

LIF – Information för dem som funderar på att delta i en klinisk prövning 

Den här broschyren vänder sig till dig som är patient, anhörig eller vän, och som är intresserad av att få veta mer om kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Här får du reda på vilka som är ansvariga för kliniska läkemedelsprövningar, vad en klinisk läkemedelsprövning innebär, vem som kan delta och vilka möjligheter och risker som finns för den som genomgår behandling i en klinisk läkemedelsprövning.

EUPATI

EUPATI, The European Patients’ Academy, är ett EU-projekt som inkluderar en webbaserad utbildning för patienter i läkemedelsutveckling.

The Center for Information and Study on Clinical Research Participation (CISCRP) En ideell organisation som ägnar sig åt att utbilda och informera allmänheten, patienter, medicinska/forskarsamhället, media och beslutsfattare om klinisk forskning och vilken roll varje part spelar i processen.