Affärsmodell

Problemet

Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som innebär en funktionsnedsättning för flera miljoner människor. Livskvaliteten för patienter med måttlig till svår ulcerös kolit patienter är låg med hög förekomst av ångest, depression, arbetslöshet och sjukskrivningar. Nuvarande behandlingsalternativ har begränsad effekt och problem med allvarliga biverkningar. Dessutom kommer en betydande andel av patienter med måttlig till svår ulcerös kolit inte att svara på tillgängliga terapier eller så småningom utveckla tolerans mot behandlingen. För denna patientgrupp finns stora medicinska behov.

Vår lösning

Cobitolimod är en ny typ av behandling med potential att lindra symtom, inducera läkning av tarmslemhinnan och hjälpa sjuka patienter tillbaka till ett normalt liv.

indexpharma_se-rwd

Etablerad klinisk effekt

Cobitolimod har visat ”proof-of-concept” för behandling av patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med statistiskt signifikant förbättring av regulatoriskt och kliniskt viktiga effektmått.

God chans att nå framgång

Cobitolimod har, förutom dess kliniska effekt, en utmärkt säkerhetsprofil. En signifikant andel av de läkemedel som genomgår klinisk utveckling når på grund av säkerhetsproblem aldrig ett godkännande. Cobitolimod administreras lokalt med låg systemisk absorption, vilket innebär att systemisk toxicitet och biverkningar undviks, samtidigt som en snabb klinisk effekt fås.